Alternatif Zoom untuk persidangan video

Sistem sidang video merupakan satu teknologi yang menarik dan banyak memberi peluang kepada kita untuk berkomunikasi. Persidang video ini merupakan komunikasi dua hala iaitu antara penyampai dengan penerima mesej melalui…

Continue Reading Alternatif Zoom untuk persidangan video

Mengajar anak-anak mengenai emosi diri

Musim PKP ini nampak gayanya ibu-bapa memainkan peranan untuk mengambil alih sebentar tugas guru-guru agar pembelajaran dan perkembangan anak-anak diteruskan. Untuk pengetahuan ibu-bapa, bukan sahaja pengajaran diperlukan untuk perkembangan fizikal…

Continue Reading Mengajar anak-anak mengenai emosi diri