Aktiviti : Mengetahui huruf-huruf hijaiyah

Aktiviti : Mengetahui huruf-huruf hijaiyah

Lembaran kerja pelajaran Pendidikan Islam oleh Anak2U untuk minggu ini adalah Mengetahui huruf hijaiyah.

Sesuai untuk kanak-kanak berumur 4-5 tahun.

Cadangan Aktiviti:

1) Cetakkan lembaran kerja ini.
2) Mengajar mereka mengenal pasti dan menyebut huruf-huruf yang diberi.
3) Kemudian, diikuti dengan mengenalpasti menyebut objek yang bermula dengan huruf-huruf tersebut.

Objektif Pembelajaran:

Tahun 4++
PI 1.1.1 Menyebut huruf hijaiyah tunggal

Tahun 5++
PI 1.1.2 Mengenal pasti dan menyebut bunyi huruf berbaris:
(i) atas (fathah)
(ii) bawah (kasrah)
(iii) hadapan (dhommah)

Leave a Reply

Close Menu