Alternatif Zoom untuk persidangan video

Sistem sidang video merupakan satu teknologi yang menarik dan banyak memberi peluang kepada kita untuk berkomunikasi. Persidang video ini merupakan komunikasi dua hala iaitu antara penyampai dengan penerima mesej melalui…

Continue Reading Alternatif Zoom untuk persidangan video

Aktiviti : Mengetahui Bahasa Arab

Lembaran kerja pelajaran Pendidikan Islam oleh Anak2U untuk minggu ini adalah Mengetahui Bahasa Arab.Sesuai untuk kanak-kanak berumur 4-5 tahun.Cadangan Aktiviti:1) Cetakkan lembaran kerja ini.2) Mengajar mereka mengenal pasti nombor, warna…

Continue Reading Aktiviti : Mengetahui Bahasa Arab

Aktiviti : Mengetahui huruf-huruf hijaiyah

Lembaran kerja pelajaran Pendidikan Islam oleh Anak2U untuk minggu ini adalah Mengetahui huruf hijaiyah.Sesuai untuk kanak-kanak berumur 4-5 tahun.Cadangan Aktiviti:1) Cetakkan lembaran kerja ini.2) Mengajar mereka mengenal pasti dan menyebut…

Continue Reading Aktiviti : Mengetahui huruf-huruf hijaiyah

Kepentingan permainan yang baik untuk kanak-kanak

Dari sudut saintifik, bermain dapat membantu kanak-kanak dari segi pembelajaran serta perkembangan psikomotor mereka. Menurut kajian, dalam membenarkan kanak-kanak bermain dengan alatanĀ  permainan sangat penting untuk pembentukan fikiran dan pembangunan…

Continue Reading Kepentingan permainan yang baik untuk kanak-kanak

Aktiviti : Mengenalpasti struktur tumbuh-tumbuhan

Lembaran kerja pelajaran Sains oleh Anak2U untuk minggu ini adalah Mengenalpasti Struktur Tumbuh-Tumbuhan.Sesuai untuk kanak-kanak berumur 4-5 tahun.Cadangan Aktiviti:1) Cetakkan lembaran kerja ini.2) Mengajar anak-anak membuat penerokaan ke atas tumbuh-tumbuhan…

Continue Reading Aktiviti : Mengenalpasti struktur tumbuh-tumbuhan

App way to monitor childcare

A mobile app serves as an alternative to stay updated on progress in childcare centres, writesNew Straits Times12 Aug 2019Just months after the hackathon event, the Nur Zarina OthmanPRESCHOOL teachers…

Continue Reading App way to monitor childcare

Tahukah anda apa itu EdTech?

EdTech merujuk kepada aplikasi, sistem atau perisian yang direka untuk membantu pengajaran guru-guru di bilik darjah serta meningkatkan hasil pendidikan pelajar. EdTech merupakan satu bidang yang masih di peringkat awal…

Continue Reading Tahukah anda apa itu EdTech?