people, children, child

Kepentingan nilai murni dalam kalangan anak-anak

Pengamalan nilai murni sangat penting kerana masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Hormat menghormati bermaksud saling memberi hormat pada orang lain dengan …

Kepentingan nilai murni dalam kalangan anak-anak Read More »