fbpx

Tahukah anda apa itu EdTech?

EdTech merujuk kepada aplikasi, sistem atau perisian yang direka untuk membantu pengajaran guru-guru di bilik darjah serta meningkatkan hasil pendidikan pelajar. EdTech merupakan satu bidang yang masih di peringkat awal…

Continue Reading
Close Menu